معرفی

مشخصات فردی

سیداسماعیل رحیمی

نام - نام خانوادگی : سیداسماعیل   رحیمی

پست الکترونیکی : SE_Rahimi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معدن (استخراج)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه کاشان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معدن (استخراج)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معدن (استخراج)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و نحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضویت در انجمن ICTP ایتالیا در زمینه شاخه های مهندسی مواد استخراجی
 
 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مهدی موسی میالی دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه بیولیچینگ و کاربرد آن در فراوری مواد معدنی

پایان نامه دکتری آقای مهدی فقیهی با زمینه بازیابی مس از سرباره با روشهای بیوشیمیایی

طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی با عنوان استحصال عناصر نادر از ایلمنیت با همکاری آقایان دکتر ادیب و دکتر قلی 

امیر حسین سویزی تز کارشناسی با نام بهینه سازی فرایند استخراج با حلال مس

امیر حسین سحرخیز و بررسی تولید اسید سولفریک از گازهای خروجی سرچشمه

سید احمد یاقوت ریز و بررسی سرعت سرد شدن سرباره و بهینه سازی آن

طرح درون دانشگاهی با عنوان جذب یون های فلزی با استفاده از جاذب های MOF و گرافن

 

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معدن

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1/12/89

سیداسماعیل رحیمی
سیداسماعیل رحیمی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^